Chợ 4.0 theo chủ đề Chợ 4.0 theo địa bàn

Tìm chợ: chỉ cần nhập 2 ký tự là ra ngay chợ bạn muốn đến.
▪️ Chợ theo địa bàn: nhập 2 ký tự là ký hiệu biển số xe sẽ ra các chợ trên địa bàn đó (ví dụ 30 – Hà Nội, 50 – HCM, 34 – Hải Dương…).
▪️ Chợ chủ đề (18 chợ): nhập 2 ký tự 00 là sẽ ra các chợ chủ đề.

[peepso_groups]